Esileht
Rogain 2006
Nõva Rogain 2005
Kõrvemaa 2004
Kõrvemaa 2003
Kõrvemaa 2002

IRF
OK Orion
TAOK Rogain

Kõrvemaa rogain 2008
17. august 2008. a.
8h, 3h


Tulemused

8-tunni rogain - SI-ajad
3-tunni rogain - SI-ajad
Rogaini kaart
RogainRoute abil saate võrrelda võistkondade teekondi. Programm ise ja kasutusjuhend aadressil:
http://www.tak-soft.com/Toode/rogain/. Valikute analüüsiks vajalikud failid: 8-tunnise failid; 3-tunnise failid

Foorum
Registreerunud võistlejad (loetelu viimasel real on nimekirja uuendamise viimane kuupäev): 8h osalejad, 3h osalejad

Lisainfo

* Võistluskeskus on Kõrvemaa Matka-ja suusakeskuses
* Võistkondadel vaadata infotahvlilt stardiprotokollist oma rinnanumber ja võtta väljavõistlusmaterjalid (kaardid, kilekotid, rinnanumbrid, vajadusel SI-pulk)
* Kaardimõõt 1:17 500; h=2,5m
* Ebaühtlast kaardistust esineb põhiliselt kaardi loodeosas
* Loodusesse on paigutatud 40 kontrollpunkti, koguväärtusega 140 punkti
* KP 25 legend on künka kagujalam
* 3t raja jalgratturid võivad KP läbida ka ilma rattata
* Maastikul asub kolm joogipunkti (joogivett palun mitte kasutada pesemiseks)
* Enne starti on keelatud lahkuda võistluskeskuse maaalalt (ala näidatud võistluskeskuse infotahvlil)
* Pesemine keskuse saunas
* 8t rogainist osavõtjaile pakutakse kohvikus pärast võistlusraja läbimist rinnanumbri esitamisel suppi
* Võistluse käigus on teie käsutuses t 5029184; 5137174
* Autasustatakse iga võistlusklassi ja raja vähemalt kolme(va JJ 18) edukamat võistkonda(võistlejat)

Võistluse eesmärk on maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide(KP) läbimisest. KP-de väärtus on kaugusest-keerukusest sõltuvalt vahemikus 2...5 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna (individuaalvõistleja) poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).

Võistluskeskus

Võistluskeskusesse tähistus Piibe mnt 32km(Tallinna suunalt) Võistlusmaterjale(võistluskaart, rinnanumber) saab välja võtta alates kella 10.st.

Start

8 tundi kell 11:00 orienteerumisjooks 2-5 liikmelised võistkonnad
3 tundi (võib ka individuaalselt) jalgsi või rattaga kell 11:30

Maastik, kaart

Keskmiselt liigestatud, soode ja erineva klassiga teedega(radadega) pikitud, valdavalt hea läbitavusega, põhiliselt männimets, kuhu on paigutatud 40 KP-d.

Kaart 1:17 500 h 2,5 m
Rogaini kaardi aluskaartideks on:

Rogaini Kõrvemaa2008 kaart on kombineeritud ülalviidatud kaartidest. Täiendused ja parandused 2008 suvi.

Märkesüsteem

Kasutatakse SI-elektroonilist märkesüsteemi.Igal võistkond kasutab ühte SI-pulka. SI-pulga renditasu on 25 EEK ja see tuleb tasuda koos osavõtumaksuga.

Võistluskorraldus

Võistkonda võivad kuuluda vähemalt 15.a. või vanemad osavõtjad.
Individuaalselt (3 t) võivad rajale startida 17.a. või vanemad osavõtjad.
Võistlusklassid:

 • NN naised
 • MM mehed
 • MN mehed ja naised
 • JJ 18 sõltumata soost 15-18a.
 • NN 40 (40.a. ja vanemad naised)
 • MM 40 (40.a. ja vanemad mehed)
 • MN 40 (40.a.ja vanemad mehed ja naised)
 • VV sõltumata soost 55.a. ja vanemad
 • PERE (Pereklass-liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast)
Täiendavad täpsustused:
 • võistkonnad osalevad kõigi nende võistlusklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad.
 • võistkond peab kogu võistluse ajal liikuma koos(silmsides).

Osavõtumaks

Osavõtumaks võistleja kohta(EEK), võistkonna tasu on võistlejate osavõtumaksude summa

Registreerimise aeg 8t 3t perekonnaklassi lapsed
14.a. ja nooremad
Kuni 31.07 160 100 50
Kuni 11.08 220 150 75

Registreerimine

Registreerimine toimub e-posti aadressil: orion@riso.ee Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks OK Orion a/a 1120061229 Hansapangas Võistkonna võistlusklassi ja liikmete ümberregistreerimine toimub võistluspäeva hommikul kuni kella 10-ni (25.-/liikme kohta)

Tulemused

Tulemuste arvestamine: kontrollaja ületamisel arvestatakse kogutud punktidest maha kuni 1minut hilinemist-1punkt, iga täisminuti ületamisel lisaks 1punkt. Kontrollaja ületamisel rohkem kui 30 minutit, tulemust ei arvestata. Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud hilinemise eest saadud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral saavutab parema koha varem lõpetanud võistkond. Kui võistkonna liige soovib võistluse katkestada, peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja nad loetakse finišeerunuks. Teised võistkonna liikmed võivad jätkata uue võistkonnana ning juba läbitud KP-de eest punkte teistkordselt ei arvestata.

Autasustamine

Autasustatakse võistlusklasside ja radade paremaid.

OK Orion on korraldab Rogaine alates 2002. aastast.

 
     
 
OK Orion 2005 (c)