Esileht
Rogain 2010
Rogain 2009
Rogain 2008
Rogain 2006
Nõva Rogain 2005
Kõrvemaa 2004
Kõrvemaa 2003
Kõrvemaa 2002

IRF
OK Orion
TAOK Rogain

Untitled Document

In English

Kõrvemaa rogain

18 juulil 2010

Tulemused: 3-tunnine rogain, 8-tunnine rogain.

Kaart

Kõrvemaa rogaini andmete fail RogainRoute jaoks. RogainRoute programmi õpetus

KPde populaarsustabel

Kohtumiseni 2011.

Registreerunud võistkonnad

Võistluskeskuse skeem

Lisainfo (loe, see on oluline)

 • Võistluskaardil on sihtide kõrval näidatud kraavid sageli olematud (kõrgemad alad) ja ka vastupidi - osadel soistel aladel kulgevate radade/sihtide kõrval on kraavid.
 • Kobraste „kätetöö“ jäljed (sogase veega üleujutused) on kaardil näidatud punase sooviirutuse märgiga. Sealt on väga raske läbi saada.
 • Pöörake tähelepanu kaardil erinevatele kollastele toonidele: tuhmkollane (noor mets/poollage ala), kollane (lage).
 • Soodla jõge saab hästi ületada 4 silla (kaardile kantud violetse värviga) ja ühe purde kaudu. Kõvasoo talu juures jõe ületus sobib vaid ekstreemsportlastele.
 • Rajal asub 3 joogipunkti (paigutatud erinevatele loogilistele liikumisringidele) ja maastikul on enda värskendamiseks 20 järve +hulgaliselt erinevaid veesilmi.
 • Üle Suursoo viiv laudtee on pikisuunas kahe laua laiune ning ka rattaga rahuldavalt sõidetav (testsõitjate arvamus).
 • 8h osavõtjate toitlustamine toimub Koersilla parklas (stardi ja finiši vahelisel alal) kella 17-20.
 • Asume Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal ja väga maalilisel maastikul liikumise võimalus jätab kahjuks jälje võistluskeskuse olmetingimustele. Parkimine on valdavalt metsateede ääres (liivane). Loodame mõistvat suhtumist.

Orienteerumisklubi Orion kutsub matkaorienteerumise sõpru taas Kõrvemaale. Tänavu Põhja-Kõrvemaa maastikukaitse ala südames. Koersilla juures asuva võistluskeskuse lähimasse ümbrusesse jäävad Jussi järved ja Eestimaa Švetsiks kutsutav lage kanarbikune ning künklik militaarala, Paukjärv, Järvi järved, lõputud männimetsad, puutumatud rabad, Venemägi ja Soodla jõe liigirikkad kaldad. Kohtumiseni Kõrvemaal!

Võistluse eesmärk on maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide(KP) läbimisest. KP-de väärtus on kaugusest-keerukusest sõltuvalt vahemikus 2…5 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna(individuaalvõistleja) poolt vabalt valitav(valikorienteerumine).

Võistluskeskusesse tähistus Piibe mnt 29km (Tallinna suunalt). Võistlusmaterjale(võistluskaart, rinnanumber) saab välja võtta alates kella 10.st.

Start:

8 tundi kell 11:00 orienteerumisjooks 2-5 liikmelised võistkonnad
3 tundi kell 11:30 orienteerumisjooks, rattaorienteerumine(võib ka individuaalselt)

Maastik: Kaunis Põha-Kõrvemaa maastikukaitseala oma suure vahelduvusega. Keskmiselt liigestatud, erineva suurusega soode ja erineva klassiga teedega(radadega) pikitud, valdavalt hea läbitavusega männimets. Jussi järvede piirkonnas avatud ja poolavatudsuurte pinnavormidega militaarala.Maastikule on paigutatud 40 KP-d.

Kaart: Kaart on suuruses A3, mõõt 1:30 000, h 5m. Aluskaardiks on Andres Kääri rogainikaart 2002-2003. Rogainil kasutatav kaardil on suur ühisosa Internetis http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2003034 olevaga.

Märkesüsteem

Kasutatakse SI-elektroonilist märkesüsteemi.Igal võistkond kasutab ühte SI-pulka. SI-pulga renditasu on 25 EEK ja see tuleb tasuda koos osavõtumaksuga.

Võistluskorraldus

Võistkonda võivad kuuluda vähemalt 15.a. või vanemad osavõtjad. Individuaalselt (3 t) võivad rajale startida 17.a. või vanemad osavõtjad.

Võistlusklassid:

 • NN naised
 • MM mehed
 • MN mehed ja naised
 • JJ 18 sõltumata soost 15-18a.
 • NN 40 (40.a. ja vanemad naised)
 • MM 40 (40.a. ja vanemad mehed)
 • MN 40 (40.a.ja vanemad mehed ja naised)
 • VV sõltumata soost 55.a. ja vanemad
 • PERE (Pereklass-liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast)

  Täiendavad täpsustused:
 • vanust määratakse sünniaasta järgi
 • võistkonnad osalevad kõigi nende võistlusklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad.
 • võistkond peab kogu võistluse ajal liikuma koos(silmsides).

Osavõtumaks

Osavõtumaks võistleja kohta(EEK), võistkonna tasu on võistlejate osavõtumaksude summa

Registreerimise aeg 8t 3t Pereklassi lapsed 14 a. ja nooremad.
Kuni 05.07 180 120 50
Kuni 10.07 220 150 75

Registreerimine

toimub e-posti aadressil: orion@riso.ee. Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks OK Orion a/a 1120061229 Hansapangas. Võistkonna võistlusklassi ja liikmete ümberregistreerimine toimub võistluspäeva hommikul kuni kella 10-ni(25.-/liikme kohta)

Tulemused

Tulemuste arvestamine: kontrollaja ületamisel arvestatakse kogutud punktidest maha – kuni 1minut hilinemist - 1punkt, iga täisminuti ületamisel lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel rohkem kui 30 minutit, tulemust ei arvestata. Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud hilinemise eest saadud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral saavutab parema koha varemlõpetanud võistkond.

Kui võistkonna liige soovib võistluse katkestada, peab koguvõistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja nad loetakse finišeerunuteks. Teised võistkonna liikmed võivad jätkata uuevõistkonnana ning juba läbitud KP-de eest punkte teistkordselt ei arvestata.

Autasustamine

Autasustatakse võistlusklasside ja radade paremaid.

Peakohtunik: Viiu Rebane t 5029184, e-post:viiu.rebane@mail.ee
Peasekretär: Uuno Vallner t 5137174, e-post: orion@riso.ee

Kohtumiseni Kõrvemaal!

 
     
 
OK Orion 2010 (c)