Rogaini avaleht

IRF
OK Orion
TAOK Rogain

11.-12. juuni 2005  Nõva


II ERC logo

II  Euroopa  Rogainimeistrivõistlused:  Tulemused, Etapiajad
  Nõva Rogain 8 tundi:  Tulemused, Etapiajad
  Nõva Rogain 3 tundi:  Tulemused, Etapiajad
Kaart. Statistika
Avalda oma arvamust Euroopa Rogainimeistrivõistluste kohta OK Orioni foorumis
Euroopa Rogainimeistrivõislivõistlused nii nagu see paistis lätlastele


Taavi Vallneri pildid:
 http://www.vallner.info/galerii/index.php
Tarmo Klaari pildid:
http://www.tak-soft.com/tarmo/osport/novaRogain05/index.htm
Urmas Raude pildid:
http://www.pilt.ee/ROGAIN2005/

Tarmo Klaar on loonud  programmi "Teekondade valiku analüüsiks "   Lae aadressilt : http://www.tak-soft.com/tarmo/osport/novaRogain05/RogainRoute05.zip Tarmo poolt ettevalmistatud kataloog.
Paki failid lahti eraldi kataloogi ja käivita RogainRoute.exe programm. Programmis vali Rogaini fail . Kuna kaart on suur, siis parema ülevaate saab kui menüüst "Joonista" valid  sobiva suurenduse

NB! Vaata stardiprotokolle:  Euroopa MVNõva (8), Nõva (3)


Nõval 40 km liivaranda

II Euroopa Rogainimeistrivõistlused 24 tundi

Osalemine kvalifikatsiooninõueteta.

Sanktsioneeritud Rahvusvahelise Rogainiföderatsiooni poolt.

Klassid DD HH DH   19,  21, 40, 55


Nõva rogain, 8 ja 3 tundi

Võistkondliku valikorienteerumise eesmärgiks on kontrollaja(24, 8, 3t) jooksul saavutada võimalikult palju punkte maastikul paiknevate kontrollpunktide(KP) läbimisest. KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2..7 ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. KP-de läbimise järjekord on vaba

Ajakava
11. juuni kell10:00. Võistluskaarte võivad saada 24-tunnise  kontrollajaga võistkonnad
11. juuni kell10:15. Võistluskaarte võivad saada 8-tunnise kontrollajaga võistkonnad
11. juuni kell12:00. 24- ja 8-tunnise rogaini ühisstart
11. juuni kell12:05. Võistluskaarte saavad 3-tunnise kontrollajaga võistlejad
11. juuni kell12:30 3-tunnise rogaini ühisstart
11. juuni kell 15:30. 3-tunnise rogaini kontrollaeg
11. juuni kell 20:00. 8-tunnise rogaini kontrollaeg
11. juuni kell 22.36. Päike loojub
12. juuni kell 4:05. Päike tõuseb
12. juuni kell 12:00. 24-tunnise rogaini kontrollaeg.

Võistluskeskus
Nõva Põhikool

Asukoht
Eesti  loodepiirkonnas. Piirneb kahest küljest merega: 40 km liivaranda.

Maastik: männimetsad, luited, nõmmed, sood ja järved. Palju teid ja radu.

Kaart, maastik

Männimets, luited, nõmmed, sood, järved. Palju teid ja radu. Maastikul on 60KP koguväärtusega
270 punkti, optimaalne kilometraaž 105-110km Kaartide mõõtkavad: 24 ja 8t 1:50 000, 3t 1:30 000; kõrgusjoonte vahe 5m

Võistluskorraldus

 • osalevad 2...5 liikmelised võistkonnad
 • 24 tunnine Rogain
 • 8 ja 3 tunnised (väljaspool Euroopa MV arvestust; 3 tunnise rogaini võib läbida üksinda)
 • kasutusel on SportIdent

Võistlejate soo järgi eristatakse kolme klassi: Mehed (HH), naised (DD) ja segaklass (HD). Segaklassis on vähemalt üks naissoost ja üks meessoost rogainija. Kõik sooklassid võistlevad 21 vanuseklassis. Lisaks võivad võistkonnad osaleda vastavalt rahvusvahelise rogainiföderatsiooni IRF reeglitele järgmistes vaseklassides:

 1. Juuniorid (19): kõigi võistkonna liikmete vanus on esimesel võistluspäeval alla 20.
 2. Veteranid (40): kõigi võistkonna liikmete vanus on esimesel võistluspäeval 40 või rohkem.
 3. Superveteranid (55): kõigi võistkonna liikmete vanus on esimesel võistluspäeval 55 või rohkem.
  (Märkus: Superveteranid võistlevad automaatselt ka veteranide ja 21 klassi arvestuses).

Võistlusreeglid

 • Võistkondliku valikorienteerumise eesmärk on kontrollaja (24 t, 8 t või 3 t) jooksul saavutada võimalikult palju punkte maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest.
 • KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2…7 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.
 • Kontrollaja ültajaid trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist - 1 punkt, iga järgneva täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Hilinemisel üle 30 minuti tulemust ei arvestata. Paremusjärjestus esitatakse kogutud punktisumma järgi. Võrdsete punktide korral saab parema koha varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkond peab startima, liikuma, külastama võistluskeskust ja finišeerima koos. Rajal olles võib tarbida vaid võistluskeskusest kaasa võetud varustust ja sööki. Rajal asuvad joogipunktid, mis on kaardil kajastatud

Osavõtumaks


24 tundi
8 tundi
3 tundi
kuni 25.05.2005
300 kr
150 kr
75 kr
26.05.2005 - 03.06.2005
420 kr
210 kr
75 kr

Võistkonna osavõtumaks on  võistlejate osavõtumaksude summa. Osavõtumaks sisaldab ka toitlustamist, parkimist, telkimist.

Kui soovite rentida 30 märkega SI pulka, lisage osavõtumaksule 25 krooni võistkonna kohta, kui 64 märkega  SI pulka  (SI  versioon  6) siis 50 krooni.

Registreerimine kuni 03.06.2005 e-postiga orion@riso.ee, IVK kaudu http://www.sportnet.ee/ivk/
Registreerunute nimekirja näete aadressil: http://www.sportnet.ee/ivk/registreerunud.php?id=129

Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks ülekandega OK Orion arveldusarvele a/a nr 1120061229 Hansapangas.

Kontakt: Viiu Rebane, telefon: 5029184
E-post:orion@riso.ee

Majutus
Telk või spordisaali põrand

Transport
Buss nr 146 Tallinnast Balti jaamast reedel, 10.06 kell 17:20 või laupäeval, 11.06 kell 6:10. Bussipeatusest võistluskeskusesse on 500 m (tähistus)

Rajameister on seekord Arne Kivistik, inspektor ja kaardi vormistus on Andres Käärilt.

Andres Käär tegi (november 2004) maastikust mõned pildid: pic1, pic2, pic3, pic4

Võistluskeskuse asukoht Eesti kaardil, ja Nõva küla asukoht täpsemalt

Piirkonna orienteerumiskaarte
Roosta (2004)                - 2004054
Nõva (2004)                   - 2004019
Nõva (2003)                   - 2003019
Nõva Peraküla (2002)      - 2002056   
Nõva-Peraküla(2001)       - 0132
Roosta (1994)                - 9405

OK Orion on korraldab Rogaine alates 2002. aastast. Alates 2003. aastast on põhidistantsina klassikaline 24 tunnine Rogain, millele lisanduvad 8 ja 3 tunnised Rogainid. OK Orioni Rogainide initsiaator ja Rogainide algataja Eestis on Andres Käär.

Klubidest on Rogainide korraldamise initsiaator orienteerumisklubi TAOK. TAOK on seni korraldanud 8 tunniseid rogaine.

 
 
OK Orion 2005 (c)