OK Orion  Rogain18.juulil 2015.a. Kaberneemes

Vaata ka Malle Viilma pilte: pilt1, pilt2, pilt3

Tulemused: http://www.orion.ee/rogain2015/web/results.htm
Rogaini kaart: 
http://www.orion.ee/rogain2015/Orion-rogainmap2015.gif

Osalejad: http://www.orion.ee/rogain2015/startlist.htm

Võistluskeskus Kaberneeme parklas:  59.509506, 25.274705

Lisainfo

Maastik on rogainile omaselt väga vaheldusrikas. Mere ääres on ilusaid männikuid. Kaardi keskosas kraavitatud alal on loodus väga lopsakas, samuti lõunaosa lagedail ja poollagedail. Poollagedad on alad, mille läbitavus on valdavalt väga halb. Leidub ka vahvaid nõmmeliiva männikuid, kuid enamasti on nad täiskasvanud raiesmikud ja kadakaväljad. Kaardil olevad sihid on üldiselt rattaga mingil moel sõidetavad. Kraaviperved, eriti kaardi keskosas, on laiad, kuid pahatihti kõrges taimestikus. Kraavid ise on sügavad, kuid vett on nii kraavides kui ojades vähe. Rummu rabas on murakad valmis!

Maastikul on väga-väga palju erinevas vanuses raiesmikulappe. Ilmselt on mõni ka kaardile kandmata jäänud.

Üks kontrollpunkt asub Kaberneeme külapäeva platsi peal. Teie tulekust ollakse teadlikud ja teid oodatakse.

Optimaalne kõigi punktidega ring on umbes 51,7km

Maastikule on paigutatud 2 puhta veega iseteenindavat joogipunkti, mis on tähistatud Orioni lintidega.

8h osavõtjate toitlustamine algab kell 17

 

Maastik

Rogain on võistkondlik orienteerumismatk, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda maastikule paigutatud kontrollpunktide(KP) läbimisest võimalikult suur punktisumma. Kontrollpunktide väärtused on erinevad, sõltuvalt kaugusest ja nende raskusastmest ning vastavad kontrollpunkti tunnusnumbri kümnelisele kohale.  

Maastikule on paigutatud 40 KP-d, väärtusega 2-7punkti. Maastikul on kaunid rannamännikud Kaberneeme ja Haapseni. Kaberla küla all saab kogeda iidse merekalda paekiviastangut ja Kalevi-Liiva kõrget oosi. indlasti ei pääse osavõtjad Punakivi soost ja kabedama sammuga rogainijad jõuavad omadega ka Rummu rappa. Liigestatud reljeefiga Ruu mets, mis orienteerujaile tuntud Kodasoona, pakub kauneid elamusi ja loodetavasti nii mõnegi tehnilisema kontrollpunkti. Lääneosas mõjutab teevalikuid otsustavalt Jägala jõgi.

Start

  • 8-tunnine orienteerumisjooks 2-5 liikmelistele võistkondadele - kell 11:00. Võistlusmaterjalid väljastatakse tund enne stardi algust(kella 10-st)
  • 3-tunniline orienteerumisjooks ja rattaorienteerumine(osaleda võib ka individuaalselt) - kell 11:30. Võistlusmaterjalide väljastamine kella 11-st

Kaart

Kaardimõõt 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5m, formaat A3, ajakohastatud kevad-suvi 2015

Märkesüsteem

Kasutatakse SI elektroonilist märkesüsteemi. Iga võistkond kasutab ühte SI-pulka(rent 1.50 eurot, tasuda koos osavõtumaksuga).

Võistluskorraldus

  • võistkonda võivad kuuluda vähemalt 15 aastased või vanemad osavõtjad
  • individuaalselt(3t) võivad rajale startida 17aastased või vanemad osavõtjad

Võistlusklassid 8 tundi

NN naised
MM mehed
MN sega - mehed ja naised
NN40 40 aastat ja vanemad naised
MM40 40 aastat ja vanemad mehed
MN40 40 aastat ja vanemad mehed ja naised
VV sõltumata soost 55 aastat ja vanemad
PERE pereklass -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast

Võistlusklassid 3 tundi

3NN naised
3MM mehed
3MN sega - mehed ja naised
3PERE pereklass -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast
RMM ratas - mehed
RNN ratas - naised
RMN ratas - sega - mehed ja naised
RPERE rattapere -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast

Täiendavad täpsustused

  • vanust määratakse sünniaasta järgi
  • võistkonnad osalevad kõigi nende vanuseklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad
  • võistkond peab kogu võistluse aja liikuma koos(silmside)

Osavõtumaks

Osavõtumaks võistleja kohta(võistkonna tasu on võistlejate osavõtumaksude summa)

Tasumise aeg 8t 3t Pereklassi
lapsed
kuni 30.06.2015 €16 €10 €4
01.07.-12.07.2015 €20 €12 €4

Registreerimine

Registreerimisel tuleb esitada järgmised andmed:

1.võistkonna nimi

2.võistlusklass

3.SI-kaardi number või selle rendi soov

4.iga võistkonnaliikme kohta-eesnimi, perekonnanimi, sugu, sünniaeg

Registreerimine toimub e-posti aadressil: uuno.vallner@gmail.com

Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks: Orienteerumisklubi Orion arveldusarvele EE272200001120061229 Swedbankis. SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
Võistluspäeva hommikul toimub võistkonna võistlusklassi ja liikmete ümberregistreerimine  kuni kella 10-ni(tasu 2 eurot liikme kohta)

Tulemused

Tulemuste arvestamine-kontrollaja ületamisel arvestatakse kogutud punktidest maha:

  • kuni 1 minut hilinemist - 1 punkt
  • iga täisminuti ületamisel lisaks - 1 punkt
  • kontrollaja ületamisel üle 30minuti-tulemust ei arvestata

Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud hilinemise eest saadud trahvipunktid. Võrdsete punktisummade korral saavutab parema koha varem lõpetanud võistkond.Kui võistkonna liige soovib võistluse katkestada, peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja nad loetakse finišeerunuteks. Teised võistkonna liikmed võivad jätkata uue võistkonnana, kuid juba läbitud KP-de eest punkte teistkordselt ei arvestata.

Autasustamine

Võistlusklasside paremaid autasustatakse medaliga. Eriauhinnad.

 

Peakorraldaja: OK Orion, t 5029184, e-post:viiu.rebane@gmail.com
Registreerimine: Uuno Vallner, t 5137174, e-post:uuno.vallner@gmail.com
Pearajameister: Mait Tõnisson