OK Orion  Rogain19.juulil 2014.a. Kõrvemaal

Tulemused: 3h  8h  

Etapiajad: 3h  8h  

Kaart

Võistluskeskus asub Venemäel.

Osalejate nimekiri seisuga 16.07.2014: http://www.orion.ee/rogain2014/osalejad.html

Mida on hea teada enne starti

 • Orienteerumiskaart on mõõtkavas 1:30 000, h=5m
 • Kaardile on kantud violetse viirutusega liikumiskeelu ala piir!
 • Maastikule on paigutatud 40 kontrollpunkti väärtusega 2 kuni 7punkti ning nende vaheline linnulennuline tee pikkus on vähemalt 45km
 • Võistlejad kutsutakse „stardiaeda“ 15 min enne starti (ära unusta SI pulka tühjendada ja kontrollida).
 • 8h rogainijate start-kell 11. Võistlusmaterjalid saab kätte alates kella 10-st. Toitlustamine algab talongide alusel kella 16-st. 
 • 3h võistlejate start-kell 11:30. Võistlusmaterjalide väljastamine algab kell 11
 • Maastikul on 2 joogipunkti(vt kaardilt), mis tähistatud maastikul väikese rippuva orienteerumistähisega.
 • Autasustamine algab pool tundi pärast kontrollaja lõppu.3h rajal autasustatakse võistlusklasside võitjaid. 8h rajal saavad auhinnad iga võistlusklassi 3 paremat.Auhindu hiljem kätte ei toimetata!


Sõna on rajameistril:

„Veeseis on tavapärasest kõrgem. Suvine vegetatsioon on metsateede ja jalgradade klasse tavapäraselt muutnud. Osad sihid on väga raskesti märgatavad. Kõlvikud ja lagedad ei vasta paljudes kohtades kaardil kajastatule. Uusi raiesmikke silma ei torganud. Maastiku läbitavus on väga heast männimetsast kuni halva soise segametsani. Esineb tuulemurdu. Maastik elab oma dünaamilist elu.“

Häid otsuseid ja jõudu soovides,
rajameister Karli Lambot

 

Mis  on rogain

Rogain on võistkondlik orienteerumismatk, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda maastikule paigutatud kontrollpunktide(KP) läbimisest võimalikult suur punktisumma. Kontrollpunktide väärtused on erinevad, sõltuvalt kaugusest ja nende raskusastmest ning vastavad kontrollpunkti tunnusnumbri kümnelisele kohale.  Võistlusel ei kasutata WMOC 2016 jaoks reserveeritud maaala. Seega võivad rogainijad osaleda seal piirkonnas 2016. a toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel.

Maastikule on paigutatud 40 KP-d, väärtusega 2-7punkti.

Start

 • 8-tunnine orienteerumisjooks 2-5 liikmelistele võistkondadele - kell 11:00. Võistlusmaterjalid väljastatakse tund enne stardi algust(kella 10-st)
 • 3-tunniline orienteerumisjooks ja rattaorienteerumine(osaleda võib ka individuaalselt) - kell 11:30. Võistlusmaterjalide väljastamine kella 11-st

 

Maastik

Kohati tugevasti liigestatud reljeef. Valdavalt männimets. Erinev läbitavus, esineb tuulemurdu. Esineb erineva suurusega soid, rabasid ja järvi, korrapärast  sihivõrgustikku, metsateid- ja radu.

Kaart

Kaart on suuruses A3(kilekotis), kaardimõõt 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5m

Märkesüsteem

Kasutatakse SI elektroonilist märkesüsteemi. Iga võistkond kasutab ühte SI-pulka(rent 1,60 eurot, tasuda koos osavõtumaksuga).

Võistluskorraldus

 • võistkonda võivad kuuluda vähemalt 15 aastased või vanemad osavõtjad
 • individuaalselt(3t) võivad rajale startida 17aastased või vanemad osavõtjad

Võistlusklassid 8 tundi

NN naised
MM mehed
MN sega - mehed ja naised
JJ18 sõltumata soost 15-18 aastased
NN40 40 aastat ja vanemad naised
MM40 40 aastat ja vanemad mehed
MN40 40 aastat ja vanemad mehed ja naised
VV sõltumata soost 55 aastat ja vanemad
PERE pereklass -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast

Võistlusklassid 3 tundi

3NN naised
3MM mehed
3MN sega - mehed ja naised
3PERE pereklass -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast
RMM ratas - mehed
RNN ratas - naised
RMN ratas - sega - mehed ja naised
RPERE rattapere -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast

Täiendavad täpsustused

 • vanust määratakse sünniaasta järgi
 • võistkonnad osalevad kõigi nende vanuseklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad
 • võistkond peab kogu võistluse aja liikuma koos(silmside)

Osavõtumaks

Osavõtumaks võistleja kohta(võistkonna tasu on võistlejate osavõtumaksude summa)

Tasumise aeg 8t 3t Pereklassi
lapsed
kuni 30.06.2014 €16 €10 €3.5
01.07.-12.072014 €20 €12 €4.5

Registreerimine

Registreerimisel tuleb esitada järgmised andmed:

1.võistkonna nimi

2.võistlusklass

3.SI-kaardi number või selle rendi soov

4.iga võistkonnaliikme kohta-eesnimi, perekonnanimi, sugu, sünniaeg

Registreerimine toimub e-posti aadressil: uuno.vallner@gmail.com

Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks: Orienteerumisklubi Orion arveldusarvele EE272200001120061229 Swedbankis. SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
Võistluspäeva hommikul toimub võistkonna võistlusklassi ja liikmete ümberregistreerimine  kuni kella 10-ni(tasu 1,60 eurot liikme kohta)

Tulemused

Tulemuste arvestamine-kontrollaja ületamisel arvestatakse kogutud punktidest maha:

 • kuni 1 minut hilinemist - 1 punkt
 • iga täisminuti ületamisel lisaks - 1 punkt
 • kontrollaja ületamisel üle 30minuti-tulemust ei arvestata

Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud hilinemise eest saadud trahvipunktid. Võrdsete punktisummade korral saavutab parema koha varem lõpetanud võistkond.Kui võistkonna liige soovib võistluse katkestada, peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja nad loetakse finišeerunuteks. Teised võistkonna liikmed võivad jätkata uue võistkonnana, kuid juba läbitud KP-de eest punkte teistkordselt ei arvestata.

Autasustamine

Võistlusklasside paremaid autasustatakse medaliga. Eriauhinnad.

 

Peakorraldaja: OK Orion, t 5029184, e-post:viiu.rebane@gmail.com
Registreerimine: Uuno Vallner, t 5137174, e-post:uuno.vallner@gmail.com
Pearajameister: Karli Lambot

 

Kohtumiseni Venemäel, 2016.a. veteranide MM tüüpmaastikul, 19.juulil, 2014