Vääna Rogain 2013

Vääna rogaini võistluskeskus

Tulemused: 3h  8h  

Etapiajad: 3h  8h  

Kaart


Stardiprotokoll: http://www.orion.ee/rogain2013/startlist.html 

Uus! Hea teada, et.......

 • 8t rogainil osalejatele väljastatakse võistlusmaterjalid tund enne stardi algust(kella 10-st alates) ja 3t osavõtjatele pool tundi enne starti(kella 11-st alates).
 • Maastikule on paigutatud 3 joogipunkti.
 • 8t rogainist osavõtjate toitlustamine algab talongide alusel koolimajas kell 15:30 

 

NB Uus. Rajameister Raivo Pellja info 18.07.2013

Kui veel keegi kõhkleb ja kahtleb kas minna või tulla Orion 2013 a Rogainile, siis neile julgen soovitada- tehke seda kindlasti.

Maastik on huvitav, vaheldusrikas- leidub veidi raba, palju on männimetsa  ja avatuid alasid  erineva tasemega teede ja radadega.

Kõigil rogainijatel  võimalik jõuda ka mere äärde. Samuti võib sattuda pokumaale ja karjamaale.

Maastiku oluliseks osaks on Vääna jõgi, mille veeseis on hetkel tagasihoidlik

ning tänu viimasele on võimalik punktide läbimist julgemalt planeerida.

Liikumisvahendiks võib valida ka jalgratta. Tõsi, kõikidesse punktidesse ei ole rattaga võimalik juurde sõita, aga ratast maha pannes ja

kontrollpunkti juures jala käies on juba mõni minut hiljem võimalik teekonda sõites jätkata.

Loodus on kaunis, metsas on valminud marjad- mustikad, vaarikad. Paljud inimesed on selle kauni looduskeskkonna valinud endale kodu ja puhkekohaks.

Hinnakem seda ja laskem neil seda ka rogaini päeval rahus teha.


Ilmselt ei ole kõik õue- ja hoonestusalad kaardistatud. Samuti võib leiduda uusi kaardil kajastamata raiesmikke.

Taimekasvu kõrgperioodil võivad teedeklassid olla muutunud või isegi kohati märkamatud olla. Aga need märkused ei üllata ilmselt kedagi.

Ohukohad- teed, astangud, jõe sügavamad kohad. Jõel on märgitud mõned kindlad koolmekohad, mida õnnestub ka ratast kandes ületada. NB! Jõeäär on valdavalt järsk.Jõe ületamisel muudes kohtades veenduge selle ohutuses. 

Ilm tundub tulema rogainiks igati sobiv. Vt: http://www.yr.no/place/Estonia/Harjumaa/V%C3%A4%C3%A4na/ .

Raja üldplaani koostas  kogenud rogainija ning seiklussportlane Karli Lambot.

Karli plaani aitavad ellu viia Viiu Rebane ja allakirjutanu, kes tegutseb seekord raja- ja KP-inspektorina rajameistri ülesannetes.

Edukat starti soovides

Raivo Pellja

 

OK Orion 2013. aasta Rogain toimub sel aastal  20. juulil 2013 Vääna jõe ümbruses. Võistluskeskus asub Vääna mõisakoolis. Võistluskeskuse skeem  on paremal asuval pildil. Eelmise 2012. aasta rogaini info leiad aadressilt http://www.orion.ee/et/rogain-2012/

Rogain on võistkondlik orienteerumismatk, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures kontrollpunktide väärtus on erinev, sõltuvalt asukohast  ja tehnilisest raskusest ning vastab kontrollpunkti kümnelisele kohale. Maastikule on paigutatud 40 kontrollpunkti (vaartusega 2-7 punkti).

Bussid Tallinnast, Balti jaamast: 109,118, 127. Sõita peatuseni Vääna kool. Vaata ka:  http://www.peatus.ee/#route_search;A93598;4688,4689,11962 

Vääna rogaini teemalise foorumi leiad aadresilt http://www.orienteerumine.ee/foorum/index.php?topic=1707.0 

Start:

 • 8-tunnine   orienteerumisjooks 2-5 liikmelistele võistkondadele: kell 11.00
 • 3-tunnine orientererumisjooksja rattaorienteerumine (osaleda võib ka individuaalselt): kell 11.30 

Maastik:

Loodus pakub kauneid vaateid esmajoones mere ääres (30 m pankrannik), kus on ilusat sega- ja männimetsa. Maastikku läbib Vääna jõgi (kogupikkus 65,5 km). Maastikku ilmestavad mitmed  sood ja rabad. Maastikul on ohtralt teid ja radu. Arhitektuurilised mälestised: Vääna (seal asub ka võistluskeskus), Muraste  mõisahooned mõisapargiga, Suurupi poolsaare tuletornid ja Peeter Suure merekindluse rajatised. Vääna kaitsealal näeb väga erinevaid maastikke: järvi, raba- ja põõsasmarana loopealseid alasid. Tõlinõmmejärv oli enne II maailmasõda üks Eesti tähtsamaid linnujärvi. Põõsamarana lood on väga haruldased kogu maailmas. Nad on levinud vaid õhukese savika moreeniga kaetud kompaktsel paealuspõhjal. Kevadeti ja sügiseti ning suuremate sadude järel ei jõua vesi maasse imbuda. Põõsasmaran õitseb suve teisel poolel.

 Liiva - Vääna raudtee avati liikluseks 1913. a. Mitmed haruteed sh Humalas, Suurupi sadamas. Raudtee võeti üles 1962. a.

Kaart:

Fragment Vääna Rogaini kaardist

Kaart on suuruses A3 (kilekotis), kaardimõõt 1:30000  ja kõrgusjoonte vahe  5 meetrit. Fragment kaardist on paremal asuval pildil
Võistlusel kasutatakse kaarti EOL 2013045, mille leiate aadressilt:  http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2013045.jpg.

 

Märkesüsteem:

Kasutatakse SI-elektroonilist märkesüsteemi. Iga võistkond kasutab ühte SI-pulka. SI-pulga renditasu on 1.60 eurot ja see tuleb tasuda koos osavõtutasuga.

Võistluskorraldus

 • Võistkonda võivad kuuluda vähemalt 15 a või vanemad  osavõtjad.
 • Individuaalselt (3 t ) võivad rajale startida 17.a või vanemad osavõtjad.

 

Võistlusklassid 8 tundi

NN naised
MM mehed
MN sega - mehed ja naised
JJ18 sõltumata soost 15-18 aastased
NN40 40 aastat ja vanemad naised
MM40 40 aastat ja vanemad mehed
MN40 40 aastat ja vanemad mehed ja naised
VV sõltumata soost 55 aastat ja vanemad
PERE pereklass -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast

Võistlusklassid 3 tundi

3NN naised
3MM mehed
3MN sega - mehed ja naised
3PERE pereklass -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast
RMM ratas - mehed
RNN ratas - naised
RMN ratas - sega - mehed ja naised
RPERE rattapere -- liikmed vanusepiiranguta vähemalt kahest erinevast põlvkonnast

Täiendavad täpsustused:

 • vanust määratakse sünniaasta järgi
 • võistkonnad osalevad kõigi nenede vanuseklasside arvestuses,mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad
 • võistkond peab kogu võistluse aja liikuma koos (silmside)

Osavõtumaks

Osavõtumaks  võistleja kohta, võistkonna tasu on võistlejate osavõtumaksude summa.


8t 3t Pereklassi
lapsed
kuni 08.07.2013 €16 €10 €3.5
09.07.2013 ... 16.07.2013 €20 €12 €4.5

 

Registreerimine

Registreerimisel tuleb esitada järgmised andmed:

 1. Võistkonna nimi
 2. Võistkonna klass
 3. SI kaardi number või SI kaardi rendisoov
 4. Iga võistkonna liikme kohta: Eesnimi, Perenimi, Sugu, Sünniaeg

Registreerimine toimub e-posti aadressil: ok-orion@googlegroups.com

Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks: Orienteerumisklubi Orion  a/a 1120061229 Swedbank. Panga  IBAN  on  EE2722000011200061229; SWIFT kood / BIC HABAEE2X

Võistkonna võistlusklassi ja liikmete ümberregistreerimine toimub võistluspäeva hommikul kuni kella 10.00-ni (tasu 1.60 liikme kohta)

Tulemused

Tulemuste arvestamine: kontrollaja ületamisel arvestatakse kogutud punktidest maha:

 • kuni 1 minut hilinemist  1 punkt
 • iga täisminuti ületamisel lisaks 1 punkt
 • kontrollaja ületamisel rohkem kui 30 minutit tulemust ei arvestata

Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud hilinemise eest saadud trahvipunktid.

Võrdsete punktisummade korral saavutab parema koha varem lõpetanud võistkond.

Kui võistkonna liige soovib võistluse katkestada , peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja nad loetakse finiseerunuteks. Teised võistkonna liikmed võivad jätkata uue võistkonnana, kuid juba läbitud KP-de eest punkte teistkordselt ei arvestata.

Autasustamine

 Võistlusklasside ja radade paremaid autasustatakse medaliga. Eriauhinnad.

 

Peakorraldaja OK Orion t 5029184, e-post viiu.rebane@gmail.com
Registreerimine Uuno Vallner t 5137174 e-post; ok-orion@googlegroups.com
Pearajameister on Raivo Pellja

Kohtumiseni Vääna Mõisakoolis 20. juulil 2013!