11.mail toimus 2000-s erinevas paigas ülemaailmne orienteerumispäev, millest plaanib osa võtta vähemalt 250 000 orienteerumishuvilist, Eestist oli registreerunud 4000 osalejat. Tegemist oleks uue maailmarekordiga ja sina oled selles sündmuses osaleja!

Tallinna 2016. a. koolinoorte MV orienteerumises 11. mail 

Stardiprotokollid ja tulemused

Tulemused: http://www.orion.ee/tallinn/kool2016/web

Põhikoolide järjestus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2016/p-jarjestus.ods
Gümnaasiumide järjestus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2016/g-jarjestus.ods

Põhikoolide järjestuse alus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2016/p-alus.ods
Gümnaasiumide järjestuse alus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2016/g-alus.ods

Lisainfo

Maastikul on veetase kõrge, seetõttu on sood ja kraavid märjad.  Ületamatuid soid(turbaaugud) palume mitte püüda ületada.  Etappide planeerimisel on rajameister sellega arvestanud   (liikumistee valik).

Põhiliselt on tegu hea joostavusega männimetsaga. Kohati esineb  kuusetihnikuid ja männialust lehtpuuvõsa. Taimestik ei ole lehte läinud, seetõttu on läbitavus ja nähtavus väga hea.

KP 52 legend on auk(piltlegendides puudub)

Kontrollaeg on 1,5 tundi

Tähelepanu! Viimane  kontrollpunkt(nr 34) on finišile väga   lähedal.  Pealtvaatajad-hea võimalus võistlejate viimase pingutuse   jäädvustamiseks!

 

Eesmärk ja ülesanded

  • orienteerumise kui huvitava loodusliku spordiala propageerimine
  • Tallinna koolinoorte meistrite ja parimate koolide väljaselgitamine

Võistluse aeg ja koht

Võistlus peetakse suundorienteerumises lühirajal kolmapäeval, 11. mail. Võistluskeskus asub Tihniku t. lõpus, Harku terviseraja ääres. Maastikule on paigutatud tihedalt kontrollpunkte. Samaaegselt võivad olla nähtavad mitu kontrollpunkti, mis on küll erineva legendiga (kontrollpunkti täpse määranguga). Kontrollpunkti märkimisel tuleb olla tähelepanelik, lugeda selle legendi ja vaadata SI-jaamal asuva tunnusnumbri vastavust kaardil legendis kajastatuga.

Tähistus võistluspaika Kadaka pst bussipeatusest (buss nr 10).

Stardi algus kell 16:00. Võistlejatel soovitame infoga tutvumiseks ja SI-kaardi saamiseks kohal olla pool tundi enne oma stardiaega.

Võistlusklassid Radade orienteeruvad pikkused

T 4.-6. klass kuni 2 km
P 4.-6. klass kuni 2 km
T 7.-9. klass kuni 2,5 km
P 7.-9. klass kuni 3 km
T 10.-12. klass kuni 3,5 km
P 10.-12. klass kuni 4,5 km

Märkesüsteem

Kõikides võistlusklassides kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi Sportident.

Maastik ja kaart

Joonorientiiriderohke ja nõrgalt kuni keskmiselt liigestatud hea läbitavusega mets. Lisainfo ilmub nädal enne võistlust. Kaart M 1: 7 500(1cm kaardil vastab looduses 75m), h=2m. Korrigeeritud 2016.a. kevadel. Mõnus treeningvõimalus sarnasel maastikul on 10.mai   teisipäevakul, Hiiu staadioni lähistel.

Registreerimine kuni 7.maini

Kool võib võistkondlikus arvestuses osa võtta nii põhikooli kui gümnaasiumi osas 10 õpilasega. Registreerimiseks saatke e-postiga aadressile uuno.vallner@gmail.com iga õpilase kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, õpilase klass. EOL kood (koodi olemasolul), SI-pulga number (olemasolul). Kui te pole saanud e-kirja kättesaamise kinnitust, siis tuleks kontrollida andmete jõudmist korraldajani e-posti või telefoni teel (5137174). Stardiprotokollid on väljas teisipäeval, 10.mai hommikul aadressil http://www.orion.ee

Tulemuste arvestamine

Koolide paremusjärjestus selgitatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi osas, kusjuures kumbaski arvestuses liidetakse 7 parema võistleja kohapunktid, olenemata võistlusklassist. Punkte arvestatakse igas võistlusklassis järgmiselt: I-31; II-29; III-28 jne. Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht võistlusklasside järjestuses: põhikoolid T 7.-9. klass; P 7.-9. klass; T 4.-6. klass; P 4.-6. klass ja gümnaasiumide osas T 10.-12. klass; P 10.-12. klass

Autasustamine

Iga võistlusklassi 3 paremat individuaalvõistlejat autasustatakse medaliga. Parimat kooli karikaga, II ja III kohta diplomiga.

 

Võistluse korraldajad: Tallinna Haridusamet, OK Orion