Tallinna 2015. a. koolinoorte MV orienteerumises 13. mail 

Stardiprotokollid ja tulemused

Individuaalsed tulemused

Gümnaasiumiosa järjestus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2015/g-jarjestus.ods    
Arvutuste alus:
http://www.orion.ee/tallinn/kool2015/g-alus.ods

Põhikooli osa järjestus:http://www.orion.ee/tallinn/kool2015/p-jarjestus.ods             
Arvutuste alus: 
http://www.orion.ee/tallinn/kool2015/p-alus.ods 

Stardiprotokol
Koolide võistkonnad 
Minutiprotokoll

 

 

Eesmärk ja ülesanded

  • orienteerumise kui loodusliku spordiala propageerimine
  • Tallinna koolinoorte meistrite ja parimate koolide väljaselgitamine

Võistluse aeg ja koht

Võistlus peetakse suundorienteerumises lühirajal kolmapäeval, 13. mail, Mustamäel TTÜ staadioni lähistel. Maastikule on paigutatud tihedalt kontrollpunkte(samaaegselt võivad olla nähtavad mitu kontrollpunkti, mis on küll erineva legendiga). Kontrollpunkti märkimisel tuleb olla tähelepanelik, lugeda selle legendi/täpset määrangut ja vaadata SI-jaamal asuvat punkti tunnusnumbrit.

Tähistus võistluspaika Trummi bussipeatusest(buss nr 23)

Stardi algus kell 16:00 Võistlejatel soovitame infoga tutvumiseks ja SI-kaardi saamiseks kohal olla pool tundi enne oma stardiaega.

Võistlusklassid Radade orienteeruvad pikkused

T 4.-6. klass kuni 2 km
P 4.-6. klass kuni 2 km
T 7.-9. klass kuni 2,5 km
P 7.-9. klass kuni 3 km
T 10.-12. klass kuni 3,5 km
P 10.-12. klass kuni 4,5 km

Märkesüsteem

Kõikides võistlusklassides kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi Sportident.

Maastik ja kaart

Joonorientiiriderohke, väga hea läbitavusega mets. . Kaart M 1: 7 500 (1cm kaardil vastab 75m looduses), h=2m. Korrigeeritud 2015.a. kevadel. Hea treeningvõimalus 12.mai Laulasmaa teisipäevakul, reljeefirikkal hea läbitavusega männimetsas.

Registreerimine kuni 9.maini

Iga kool võib võistkondlikus arvestuses osa võtta nii põhikooli kui gümnaasiumi osas 10 õpilasega. Registreerimiseks saatke e-postiga aadressile Uuno.Vallner@gmail.com iga õpilase kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, õpilase klass. EOL kood (koodi olemasolul), SI-pulga number (olemasolul). Kui te pole saanud e-kirja kättesaamise kinnitust, siis tuleks kontrollida andmete jõudmist korraldajani e-posti või telefoni teel (5137174). Stardiprotokollid on väljas teisipäeval, 12.mai hommikul aadressil http://www.orion.ee

Tulemuste arvestamine

Koolide paremusjärjestus selgitatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi osas, kusjuures kumbaski arvestuses liidetakse 7 parema võistleja kohapunktid, olenemata võistlusklassist. Punkte arvestatakse igas võistlusklassis järgmiselt: I-31; II-29; III-28 jne. Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht võistlusklasside järjestuses: põhikoolid T 7.-9. klass; P 7.-9. klass; T 4.-6. klass; P 4.-6. klass ja gümnaasiumide osas T 10.-12. klass; P 10.-12. klass

Autasustamine

Iga võistlusklassi 3 paremat individuaalvõistlejat autasustatakse medaliga. Parimat kooli karikaga, II ja III kohta diplomiga.

 

Võistluse korraldajad: Tallinna Haridusamet, OK Orion