Tallinna 2014. a. koolinoorte MV orienteerumises 14. mail 

Stardiprotokollid ja tulemused

Individuaaltulemused: http://www.orion.ee/tallinn/kool2014/web
 

 

Stardiprotokoll: http://www.orion.ee/tallinn/kool2014/startlist.html  
Stardiajad koolide kaupa: http://www.orion.ee/tallinn/kool2014/koolide-kaupa.html 
Gümnaasiumiosa järjestus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2014/g-jarjestus.ods    Arvutuste alus:http://www.orion.ee/tallinn/kool2014/g-a2.ods
Põhikooli osa järjestus:http://www.orion.ee/tallinn/kool2014/p-jarjestus.ods             Arvutuste alus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2014/p-a2.ods

 

Eesmärk ja ülesanded

-orienteerumise kui loodusliku spordiala propageerimine
-Tallinna koolinoorte meistrite ja parimate koolide väljaselgitamine

Võistluse aeg ja koht

Võistlus peetakse suundorienteerumises lühirajal kolmapäeval, 14. mail, Männikul.
Lühiraja puhul on maastikul tavarajast tihedamalt kontrollpunkte (samaaegselt võivad olla nähtavad mitu kontrollpunkti). Olge tähelepanelikud kontrollpunkti märkimisel, lugege selle legendi/täpset määrangut ja vaadake SI-jaamalt tunnusnumbrit. Tähistus võistluspaika Kauge bussipeatusest (bussid nr 5; 32; 33).

Stardi algus kell 16:00 Võistlejatel soovitame infoga tutvumiseks ja SI-kaardi saamiseks kohal olla pool tundi enne oma stardiaega.

Võistlusklassid Radade orienteeruvad pikkused

T 4.-6. klass kuni 2 km
P 4.-6. klass kuni 2 km
T 7.-9. klass kuni 2,5 km
P 7.-9. klass kuni 3 km
T 10.-12. klass kuni 3,5 km
P 10.-12. klass kuni 4,5 km

Märkesüsteem

Kõikides võistlusklassides kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi Sportident.

Maastik ja kaart

Joonorientiiriderohke, valdavalt väga hea läbitavusega mets. . Kaart M 1: 7 500 (1cm kaardil vastab 75m looduses), h=2,5m Korrigeeritud 2014.a. kevad. Treeningvõimalus 13. mai teisipäevakul, mis toimub maastiku lõunaosas Männiku lasketiiru lähistel.

Registreerimine kuni 10.maini

Iga kool võib võistkondlikus arvestuses osa võtta nii põhikooli kui gümnaasiumi osas 10 õpilasega. Registreerimiseks saatke e-postiga aadressile uuno@riso.ee iga õpilase kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, õpilase klass. EOL kood (koodi olemasolul), SI-pulga number (olemasolul). Kui te pole saanud e-kirja kättesaamise kinnitust, siis tuleks kontrollida andmete jõudmist korraldajani e-posti või telefoni teel (5137174). Stardiprotokollid on väljas teisipäeval, 13.mai hommikul aadressil http://www.orion.ee

Tulemuste arvestamine

Koolide paremusjärjestus selgitatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi osas, kusjuures kumbaski arvestuses liidetakse 7 parema võistleja kohapunktid, olenemata võistlusklassist. Punkte arvestatakse igas võistlusklassis järgmiselt: I-31; II-29; III-28 jne. Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht võistlusklasside järjestuses: põhikoolid T 7.-9. klass; P 7.-9. klass; T 4.-6. klass; P 4.-6. klass ja gümnaasiumide osas T 10.-12. klass; P 10.-12. klass

Autasustamine

Iga võistlusklassi 3 paremat individuaalvõistlejat autasustatakse medaliga. Parimat kooli karikaga, II ja III kohta diplomiga.

 

Võistluse korraldajad: Tallinna Haridusamet, OK Orion