Tallinna 2013.a. koolinoorte MV orienteerumises

Stardiprotokollid ja tulemused

Individuaaltulemused: http://www.orion.ee/tallinn/kool2013/web/


Põhikoolide järjestus:  
 http://www.orion.ee/tallinn/kool2013/pohikoolid.ods
arvutusalus 
http://www.orion.ee/tallinn/kool2013/pohikooli-alus.ods

Gümnaasiumide järjestus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2013/gumnaasiumid.ods
Arvutuse alus: http://www.orion.ee/tallinn/kool2013/gumnaasiumi-alus.ods

 

 

Stardiprotokoll: http://www.orion.ee/tallinn/kool2013/startlist.html
Stardiajad koolide kaupa: http://www.orion.ee/tallinn/kool2013/koolide-kaupa.html

Eesmärk ja ülesanded

-orienteerumise kui loodusliku spordiala propageerimine
-Tallinna koolinoorte meistrite ja parimate koolide väljaselgitamine

 

Võistluse aeg ja koht

Võistlus peetakse suundorienteerumises lühirajal kolmapäeval, 15.mail, Nõmmel(turu parkla)
Lühiraja puhul on maastikul tavarajast tihedamalt kontrollpunkte(samaaegselt võivad olla nähtavad mitu kontrollpunkti). Olge tähelepanelikud kontrollpunkti märkimisel, lugege selle legendi/täpset määrangut ja tunnusnumbrit. Tähistus võistluspaika Nõmme bussipeatusest. Stardi algus kell 16:00 Võistlejatel soovitame infoga tutvumiseks ja SI-kaardi saamiseks kohal olla pool tundi enne oma stardiaega.

 

Võistlusklassid Radade orienteeruvad pikkused

T 4.-6. klass kuni 2 km
P 4.-6. klass kuni 2 km
T 7.-9. klass kuni 2,5 km
P 7.-9. klass kuni 3 km
T 10.-12. klass kuni 3,5 km
P 10.-12. klass kuni 4,5 km

 

Märkesüsteem

Kõikides võistlusklassides kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi Sportident.

 

Maastik ja kaart

Joonorientiiriderohke, valdavalt väga hea läbitavusega mets. Reljeef-Mustamäe nõlv. Kaart  M 1: 7 500(1cm kaardil vastab 75m looduses), h=2,5m Korrigeeritud 2013.a. kevad.

 

Registreerimine kuni 10.maini

Iga kool võib võistkondlikus arvestuses osa võtta nii põhikooli kui gümnaasiumi osas 10 õpilasega. Registreerimiseks saatke e-postiga aadressile uuno@riso.ee iga õpilase kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, õpilase klass. EOL kood(koodi olemasolul), SI-pulga number(olemasolul). Kui te pole saanud e-kirja kättesaamise kinnitust, siis tuleks kontrollida andmete jõudmist korraldajani e-posti või telefoni teel(5137174). Stardiprotokollid on väljas teisipäeval, 14.mai hommikul aadressil http://www.orion.ee

 

Tulemuste arvestamine

Koolide paremusjärjestus selgitatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi osas, kusjuures kumbaski arvestuses liidetakse 7 parema võistleja kohapunktid, olenemata võistlusklassist. Punkte arvestatakse igas võistlusklassis järgmiselt: I-31; II-29; III-28 jne. Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht võistlusklasside järjestuses: põhikoolid T 7.-9. klass; P 7.-9. klass; T 4.-6. klass; P 4.-6. klass ja gümnaasiumide osas T 10.-12. klass; P 10.-12. klass

 

Autasustamine

Iga võistlusklassi 3 paremat individuaalvõistlejat autasustatakse medaliga. Parimat kooli karikaga, II ja III kohta diplomiga.

 

Võistluse korraldajad: Tallinna Haridusamet, OK Orion