Tallinna 2018. a. koolinoorte MV orienteerumises 16. mail 

Tulemused

Individuaalsed tulemused: http://www.orion.ee/tallinn/kool2018/kmv-tulemused.htm

Põhikoolide järjestus

Gümnaasiumite järjestus

Põhikoolide järjestuse alus

Gümnaasiumite järjestuse alus

Stardiprotokollid

Stardiprotokoll klasside kaupa: http://www.orion.ee/tallinn/kool2018/kmv-stardiprotokoll-klassid.htm

Stardiprotokoll koolide kaupa: http://www.orion.ee/tallinn/kool2018/kmv-stardiprotokoll-koolid.htm

Eesmärk ja ülesanded

  • orienteerumise kui huvitava loodusliku spordiala propageerimine
  • Tallinna koolinoorte meistrite ja parimate koolide väljaselgitamine

Võistluse aeg ja koht

Võistlus peetakse suundorienteerumises lühirajal kolmapäeval, 16. mail 2018 Irus. Võistluskeskus-Priisle bussipeatusest c200m. Maastikule on paigutatud tihedalt kontrollpunkte. Samaaegselt võivad olla nähtavad mitu kontrollpunkti, mis on küll erineva legendi(kontrollpunkti täpse määrangu) ja tunnusnumbriga. Kontrollpunkti märkimisel tuleb olla tähelepanelik, lugeda selle legendi ja vaadata SI-jaamal asuva kontrollpunkti tunnusnumbri vastavust kaardil legendis kajastatuga.

 

Stardi algus kell 16:00. Võistlejatel soovitame infoga tutvumiseks ja SI-kaardi saamiseks kohal olla pool tundi enne oma stardiaega.

Võistlusklassid Radade orienteeruvad pikkused

T 4.-6. klass kuni 2 km
P 4.-6. klass kuni 2 km
T 7.-9. klass kuni 2,5 km
P 7.-9. klass kuni 3 km
T 10.-12. klass kuni 3,5 km
P 10.-12. klass kuni 4,5 km

Märkesüsteem

Kõikides võistlusklassides kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi Sportident.

Maastik ja kaart

Aktiivselt kasutatav, valdavalt hea läbitavusega piirkond. Pirita jõe ääres on võsaseid järsakuid ja kobraste langetatud puid. Rajad saab läbida kuiva jalaga. Võimalik nautida kevadist Pirita ürgorgu. Metsa all on kohati prahti ja prügi. Lisainfo ilmub nädal enne võistlust. Kaart M 1: 7 500(1cm kaardil vastab looduses 75m), h=2m. Korrigeeritud 2017-2018.a. Mõnus treeningvõimalus on 8.mai teisipäevakul, Hiiu staadioni lähistel. 

Registreerimine kuni 11.maini

Iga kool võib võistkondlikus arvestuses osa võtta nii põhikooli kui gümnaasiumi osas 10 õpilasega. Registreerimiseks saatke e-postiga aadressile taavi.kiisler@gmail.com iga õpilase kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, õpilase klass. EOL kood (koodi olemasolul), SI-pulga number (olemasolul). Kui te pole saanud e-kirja kättesaamise kinnitust, siis tuleks kontrollida andmete jõudmist korraldajani e-posti või telefoni teel (5045531). Stardiprotokollid on väljas teisipäeval, 15.mai hommikul aadressil http://www.orion.ee 

Tulemuste arvestamine

Koolide paremusjärjestus selgitatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi osas, kusjuures kumbaski arvestuses liidetakse 7 parema võistleja kohapunktid, olenemata võistlusklassist. Punkte arvestatakse igas võistlusklassis järgmiselt: I-31; II-29; III-28 jne. Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht võistlusklasside järjestuses: põhikoolid T 7.-9. klass; P 7.-9. klass; T 4.-6. klass; P 4.-6. klass ja gümnaasiumide osas T 10.-12. klass; P 10.-12. klass

Autasustamine

Iga võistlusklassi 3 paremat individuaalvõistlejat autasustatakse medaliga. Parimat kooli karikaga, II ja III kohta diplomiga.

 

Võistluse korraldajad: Tallinna Haridusamet, OK Orion